Prehľad o organizácii
FOLUX v.o.s.
Krivá 2, 040 01 Košice
31735258
2020494377
Nemá
nezistený
18.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sr, vložka č. 335/V
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk FOLUX v.o.s.


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Tržby FOLUX v.o.s.


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením FOLUX v.o.s.


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

EBITDA FOLUX v.o.s.


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FOLUX v.o.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FOLUX v.o.s.


Štatutárny orgán FOLUX v.o.s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FOLUX v.o.s.


Predmet činnosti FOLUX v.o.s.


Kataster FOLUX v.o.s.


Skrátené výkazy FOLUX v.o.s.