Prehľad o organizácii
GRANITO SPED, s.r.o.
Hrnčiarska 15264/15, 080 06 Prešov
31735266
2020524616
SK2020524616
1 zamestnanec
18.10.1996
Vedľ.čin.v pozem.dopr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,04
-0,04
20,41
0,8 %
-9,35 tis. €
-1,2 %
2021/2020
2,4 tis. €
0 %
2021/2020
-0,04
-5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk GRANITO SPED, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby GRANITO SPED, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

37,96
0,99
2,1
140,82

Zisk pred zdanením GRANITO SPED, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA GRANITO SPED, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod GRANITO SPED, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GRANITO SPED, s.r.o.


Konateľ GRANITO SPED, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GRANITO SPED, s.r.o.


Predmet činnosti GRANITO SPED, s.r.o.


Kataster GRANITO SPED, s.r.o.


Skrátené výkazy GRANITO SPED, s.r.o.