Prehľad o organizácii
GRANITO SPED, s.r.o.
Hrnčiarska 15264/15, 080 06 Prešov
31735266
2020524616
SK2020524616
1 zamestnanec
18.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3363/P
-6,14 tis. €
34,4 %
2022/2021
2,4 tis. €
0 %
2022/2021
-0,02
32,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GRANITO SPED, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby GRANITO SPED, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
37,03
0,99
2,1
135,57

Zisk pred zdanením GRANITO SPED, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA GRANITO SPED, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GRANITO SPED, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GRANITO SPED, s.r.o.


Konateľ GRANITO SPED, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GRANITO SPED, s.r.o.


Predmet činnosti GRANITO SPED, s.r.o.


Kataster GRANITO SPED, s.r.o.


Skrátené výkazy GRANITO SPED, s.r.o.