Prehľad o organizácii
F-GELD, spol. s r.o. Košice
Južná trieda 93, 040 01 Košice
31735274
Nemá
15.10.1996
11.02.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod F-GELD, spol. s r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie F-GELD, spol. s r.o. Košice


Konateľ F-GELD, spol. s r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. F-GELD, spol. s r.o. Košice


Predmet činnosti F-GELD, spol. s r.o. Košice


Kataster F-GELD, spol. s r.o. Košice