Prehľad o organizácii
POS - POPRAD, v.o.s.
Popradské nábrežie 440/17, 058 01 Poprad
31735282
2020981061
Nemá
nezistený
16.10.1996
Veľkoobchod s obilím
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod POS - POPRAD, v.o.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie POS - POPRAD, v.o.s.


Spoločník POS - POPRAD, v.o.s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. POS - POPRAD, v.o.s.


Predmet činnosti POS - POPRAD, v.o.s.


Kataster POS - POPRAD, v.o.s.


Skrátené výkazy POS - POPRAD, v.o.s.