Prehľad o organizácii
KONDOR s.r.o.
094 15 Zámutov
31735291
2020528411
SK2020528411
5-9 zamestnancov
21.10.1996
Služby pohostinstiev
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,12
0,02
60,7 %
-37,2 tis. €
-264,9 %
2021/2020
120 tis. €
1,6 %
2021/2020
-0,05
-264,8 %
2021/2020
4,86 tis. €
N/A

Zisk KONDOR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby KONDOR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

48,33
0,39
0,01
0,03

Zisk pred zdanením KONDOR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA KONDOR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KONDOR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KONDOR s.r.o.


Konateľ KONDOR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KONDOR s.r.o.


Predmet činnosti KONDOR s.r.o.


Kataster KONDOR s.r.o.


Skrátené výkazy KONDOR s.r.o.