Prehľad o organizácii
KONDOR s.r.o.
094 15 Zámutov
31735291
2020528411
SK2020528411
5-9 zamestnancov
21.10.1996
Služby pohostinstiev
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,1
-0,36
0,01
73,5 %
-85,8 tis. €
-130,7 %
2022/2021
130 tis. €
8,4 %
2022/2021
-0,1
-112,4 %
2022/2021
4,86 tis. €
N/A

Zisk KONDOR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby KONDOR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
35,41
0,27
0,02
0,03

Zisk pred zdanením KONDOR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA KONDOR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KONDOR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KONDOR s.r.o.


Konateľ KONDOR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KONDOR s.r.o.


Predmet činnosti KONDOR s.r.o.


Kataster KONDOR s.r.o.


Skrátené výkazy KONDOR s.r.o.