Prehľad o organizácii
KONDOR s.r.o.
094 15 Zámutov
31735291
2020528411
SK2020528411
3-4 zamestnanci
21.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11693/P
-73,1 tis. €
14,8 %
2023/2022
147 tis. €
12,8 %
2023/2022
-0,08
12,6 %
2023/2022
4,86 tis. €
N/A

Zisk KONDOR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby KONDOR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
32,45
0,25
0,05
0,02

Zisk pred zdanením KONDOR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA KONDOR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KONDOR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KONDOR s.r.o.


Konateľ KONDOR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KONDOR s.r.o.


Predmet činnosti KONDOR s.r.o.


Kataster KONDOR s.r.o.


Skrátené výkazy KONDOR s.r.o.