Prehľad o organizácii
DUTY FREE TAX, s.r.o.
Festivalové nám. 2, 040 01 Košice
31735304
Nemá
21.10.1996
06.01.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DUTY FREE TAX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DUTY FREE TAX, s.r.o.


Konateľ DUTY FREE TAX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DUTY FREE TAX, s.r.o.


Predmet činnosti DUTY FREE TAX, s.r.o.


Kataster DUTY FREE TAX, s.r.o.


Skrátené výkazy DUTY FREE TAX, s.r.o.