Prehľad o organizácii
AWITECH, spol. s r.o.
Kukučínova 23, 040 01 Košice
31735312
2020494366
Nemá
nezistený
22.10.1996
15.03.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-480 €
0 %
2016/2015
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk AWITECH, spol. s r.o.


2015
2016
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby AWITECH, spol. s r.o.


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,22
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením AWITECH, spol. s r.o.


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA AWITECH, spol. s r.o.


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AWITECH, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AWITECH, spol. s r.o.


Konateľ AWITECH, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AWITECH, spol. s r.o.


Predmet činnosti AWITECH, spol. s r.o.


Kataster AWITECH, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AWITECH, spol. s r.o.