Prehľad o organizácii
SLOVMETAL s.r.o. Humenné
Jasenovská 2849, 066 01 Humenné
31735321
2020511702
SK2020511702
20-24 zamestnancov
21.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3364/P
178 tis. €
43 %
2022/2021
1,71 mil. €
29,5 %
2022/2021
0,13
19 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SLOVMETAL s.r.o. Humenné


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk

Tržby SLOVMETAL s.r.o. Humenné


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
165,37
0,79
0,08
4,41

Zisk pred zdanením SLOVMETAL s.r.o. Humenné


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

EBITDA SLOVMETAL s.r.o. Humenné


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SLOVMETAL s.r.o. Humenné


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVMETAL s.r.o. Humenné


Konateľ SLOVMETAL s.r.o. Humenné


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVMETAL s.r.o. Humenné


Predmet činnosti SLOVMETAL s.r.o. Humenné


Kataster SLOVMETAL s.r.o. Humenné


Skrátené výkazy SLOVMETAL s.r.o. Humenné