Prehľad o organizácii
SLOVMETAL s.r.o. Humenné
Jasenovská 2849, 066 01 Humenné
31735321
2020511702
SK2020511702
25-49 zamestnancov
21.10.1996
Obrábanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,14
4,16
20,6 %
125 tis. €
-7 %
2021/2020
1,32 mil. €
10,2 %
2021/2020
0,11
-13,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk SLOVMETAL s.r.o. Humenné


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

Tržby SLOVMETAL s.r.o. Humenné


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
transparex.sk

138,51
0,79
0,07
4,24

Zisk pred zdanením SLOVMETAL s.r.o. Humenné


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk

EBITDA SLOVMETAL s.r.o. Humenné


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SLOVMETAL s.r.o. Humenné


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVMETAL s.r.o. Humenné


Konateľ SLOVMETAL s.r.o. Humenné


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVMETAL s.r.o. Humenné


Predmet činnosti SLOVMETAL s.r.o. Humenné


Kataster SLOVMETAL s.r.o. Humenné


Skrátené výkazy SLOVMETAL s.r.o. Humenné