Prehľad o organizácii
CHOISEUL s.r.o. v likvidácii
Hájnická 16, 040 01 Košice
31735339
Nemá
17.10.1996
03.06.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod CHOISEUL s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CHOISEUL s.r.o. v likvidácii


Konateľ CHOISEUL s.r.o. v likvidácii


Likvidátor CHOISEUL s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CHOISEUL s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti CHOISEUL s.r.o. v likvidácii


Kataster CHOISEUL s.r.o. v likvidácii