Prehľad o organizácii
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o
Mäsiarska č. 29, 040 01 Košice
31735347
2020483443
SK2020483443
3-4 zamestnanci
17.10.1996
Ost.výroba i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,22
0,38
0,16
41,2 %
7,31 tis. €
53,9 %
2022/2021
116 tis. €
15,9 %
2022/2021
0,22
117,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
1,02
0,59
n/a
0,7

Zisk pred zdanením PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


Konateľ PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


Predmet činnosti PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


Kataster PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


Skrátené výkazy PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o