Prehľad o organizácii
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o
Mäsiarska č. 29, 040 01 Košice
31735347
2020483443
SK2020483443
3-4 zamestnanci
17.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8577/V
-5,93 tis. €
-181,2 %
2023/2022
130 tis. €
12,5 %
2023/2022
-0,27
-219,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
0,71
0,6
n/a
0,89

Zisk pred zdanením PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


Konateľ PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


Predmet činnosti PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


Kataster PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o


Skrátené výkazy PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o