Prehľad o organizácii
RCPSV, spol. s r.o.
Budapeštianská 6, 040 01 Košice
31735363
2020489207
Nemá
nezistený
22.10.1996
14.12.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RCPSV, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RCPSV, spol. s r.o.


Konateľ RCPSV, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RCPSV, spol. s r.o.


Predmet činnosti RCPSV, spol. s r.o.


Kataster RCPSV, spol. s r.o.


Skrátené výkazy RCPSV, spol. s r.o.