Prehľad o organizácii
ATOL, s.r.o.
094 09 Majerovce
31735371
2020528422
SK2020528422
2 zamestnanci
22.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3365/P
22,2 tis. €
-37,3 %
2023/2022
237 tis. €
-4,2 %
2023/2022
0,08
-29,2 %
2023/2022
11 tis. €
N/A

Zisk ATOL, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby ATOL, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
18,63
0,47
0,06
0,58

Zisk pred zdanením ATOL, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA ATOL, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ATOL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ATOL, s.r.o.


Konateľ ATOL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ATOL, s.r.o.


Predmet činnosti ATOL, s.r.o.


Kataster ATOL, s.r.o.


Skrátené výkazy ATOL, s.r.o.