Prehľad o organizácii
ATOL, s.r.o.
094 09 Majerovce
31735371
2020528422
SK2020528422
3-4 zamestnanci
22.10.1996
Maloobchod s počítačmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,24
0,52
49,2 %
35,4 tis. €
451,8 %
2022/2021
248 tis. €
93,4 %
2022/2021
0,12
400,8 %
2022/2021
11 tis. €
N/A

Zisk ATOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby ATOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
22,71
0,51
0,09
0,95

Zisk pred zdanením ATOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA ATOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ATOL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ATOL, s.r.o.


Konateľ ATOL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ATOL, s.r.o.


Predmet činnosti ATOL, s.r.o.


Kataster ATOL, s.r.o.


Skrátené výkazy ATOL, s.r.o.