Prehľad o organizácii
ATOL, s.r.o.
094 09 Majerovce
31735371
2020528422
SK2020528422
5-9 zamestnancov
22.10.1996
Maloobchod s počítačmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,04
-0,09
0,89
56,4 %
-10,1 tis. €
60,7 %
2021/2020
128 tis. €
12,6 %
2021/2020
-0,04
54,8 %
2021/2020
11 tis. €
N/A

Zisk ATOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby ATOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

16,67
0,44
0,1
6,42

Zisk pred zdanením ATOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA ATOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ATOL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ATOL, s.r.o.


Konateľ ATOL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ATOL, s.r.o.


Predmet činnosti ATOL, s.r.o.


Kataster ATOL, s.r.o.


Skrátené výkazy ATOL, s.r.o.