Prehľad o organizácii
Agro Špeciál spol. s r.o.
Hviezdoslavova 17, 076 01 Michalovce
31735380
Nemá
22.10.1996
16.12.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Agro Špeciál spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agro Špeciál spol. s r.o.


Konateľ Agro Špeciál spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Agro Špeciál spol. s r.o.


Predmet činnosti Agro Špeciál spol. s r.o.


Kataster Agro Špeciál spol. s r.o.


Skrátené výkazy Agro Špeciál spol. s r.o.