Prehľad o organizácii
ZEMAGRO, spol. s r.o.
Volgogradská 4783/2, 080 01 Prešov
31735398
2021372705
Nemá
nezistený
22.10.1996
28.10.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ZEMAGRO, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZEMAGRO, spol. s r.o.


Konateľ ZEMAGRO, spol. s r.o.


Likvidátor ZEMAGRO, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZEMAGRO, spol. s r.o.


Predmet činnosti ZEMAGRO, spol. s r.o.


Kataster ZEMAGRO, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ZEMAGRO, spol. s r.o.