Prehľad o organizácii
Käsmark Liqueur, spol. s r.o.
Pradiareň 40, Kežmarok
31735401
Nemá
18.10.1996
28.07.1997
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Käsmark Liqueur, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Käsmark Liqueur, spol. s r.o.


Konateľ Käsmark Liqueur, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Käsmark Liqueur, spol. s r.o.


Predmet činnosti Käsmark Liqueur, spol. s r.o.


Kataster Käsmark Liqueur, spol. s r.o.