Prehľad o organizácii
GM ROCK s.r.o.
Hlavná 92, 040 01 Košice
31735410
2020483421
Nemá
nezistený
18.10.1996
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0
0
3 301,1 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk GM ROCK s.r.o.


2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby GM ROCK s.r.o.


2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-32,01
n/a
0,06

Zisk pred zdanením GM ROCK s.r.o.


2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA GM ROCK s.r.o.


2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod GM ROCK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GM ROCK s.r.o.


Konateľ GM ROCK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GM ROCK s.r.o.


Predmet činnosti GM ROCK s.r.o.


Kataster GM ROCK s.r.o.


Skrátené výkazy GM ROCK s.r.o.