Prehľad o organizácii
NaZ TRANS, spol. s r.o.
044 45 Svinica
31735428
2020496082
SK2020496082
5-9 zamestnancov
18.10.1996
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,13
0,53
90,9 %
2,7 tis. €
124,1 %
2021/2020
375 tis. €
17,9 %
2021/2020
0,01
120 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk NaZ TRANS, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby NaZ TRANS, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

3,14
0,09
0,1
1

Zisk pred zdanením NaZ TRANS, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA NaZ TRANS, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NaZ TRANS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NaZ TRANS, spol. s r.o.


Konateľ NaZ TRANS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NaZ TRANS, spol. s r.o.


Prokurista NaZ TRANS, spol. s r.o.


Predmet činnosti NaZ TRANS, spol. s r.o.


Kataster NaZ TRANS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy NaZ TRANS, spol. s r.o.