Prehľad o organizácii
NaZ TRANS, spol. s r.o.
044 45 Svinica
31735428
2020496082
SK2020496082
5-9 zamestnancov
18.10.1996
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,19
0,42
90,9 %
-3,28 tis. €
-221,5 %
2022/2021
342 tis. €
-8,6 %
2022/2021
-0,02
-244,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk NaZ TRANS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby NaZ TRANS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
380 tis. €
360 tis. €
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
transparex.sk
2,65
0,09
0,13
0,98

Zisk pred zdanením NaZ TRANS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA NaZ TRANS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod NaZ TRANS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NaZ TRANS, spol. s r.o.


Konateľ NaZ TRANS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NaZ TRANS, spol. s r.o.


Prokurista NaZ TRANS, spol. s r.o.


Predmet činnosti NaZ TRANS, spol. s r.o.


Kataster NaZ TRANS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy NaZ TRANS, spol. s r.o.