Prehľad o organizácii
STAVREX s.r.o.
Tolstého 254, 093 03 Vranov nad Topľou
31735452
2020528433
Nemá
nezistený
23.10.1996
14.09.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-480 €
N/A
-0,83
N/A
N/A

Zisk STAVREX s.r.o.


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby STAVREX s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-22,14
-253,86
n/a
0

Zisk pred zdanením STAVREX s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA STAVREX s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod STAVREX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVREX s.r.o.


Konateľ STAVREX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STAVREX s.r.o.


Predmet činnosti STAVREX s.r.o.


Kataster STAVREX s.r.o.


Skrátené výkazy STAVREX s.r.o.