Prehľad o organizácii
SA Profit, spol. s r.o.
Vozárova 1, 040 01 Košice
31735479
2020494410
SK2020494410
nezistený
24.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8590/V
13,5 tis. €
196,2 %
2022/2021
72,2 tis. €
77 %
2022/2021
0,02
188,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SA Profit, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby SA Profit, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
n/a
0,1
1,28
2,47

Zisk pred zdanením SA Profit, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA SA Profit, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SA Profit, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SA Profit, spol. s r.o.


Konateľ SA Profit, spol. s r.o.


Člen dozorného orgánu SA Profit, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SA Profit, spol. s r.o.


Predmet činnosti SA Profit, spol. s r.o.


Kataster SA Profit, spol. s r.o.


Skrátené výkazy SA Profit, spol. s r.o.