Prehľad o organizácii
SA Profit, spol. s r.o.
Vozárova 1, 040 01 Košice
31735479
2020494410
SK2020494410
nezistený
24.10.1996
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,27
0
91,8 %
-14 tis. €
89,7 %
2021/2020
40,8 tis. €
89 %
2021/2020
-0,02
89,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk SA Profit, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby SA Profit, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

n/a
0,08
0,88
1,45

Zisk pred zdanením SA Profit, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA SA Profit, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SA Profit, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SA Profit, spol. s r.o.


Konateľ SA Profit, spol. s r.o.


Člen dozorného orgánu SA Profit, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SA Profit, spol. s r.o.


Predmet činnosti SA Profit, spol. s r.o.


Kataster SA Profit, spol. s r.o.


Skrátené výkazy SA Profit, spol. s r.o.