Prehľad o organizácii
ARENDARČIK, s.r.o.
Rastislavova 45, 040 01 Košice
31735487
Nemá
nezistený
21.10.1996
02.12.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ARENDARČIK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ARENDARČIK, s.r.o.


Konateľ ARENDARČIK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ARENDARČIK, s.r.o.


Predmet činnosti ARENDARČIK, s.r.o.


Kataster ARENDARČIK, s.r.o.


Skrátené výkazy ARENDARČIK, s.r.o.