Prehľad o organizácii
Agro Holding, spol. s r.o. v konkurze
Čsl. armády 1254/20, 075 01 Trebišov
31735509
2020499371
Nemá
nezistený
22.10.1996
23.04.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Agro Holding, spol. s r.o. v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agro Holding, spol. s r.o. v konkurze


Konateľ Agro Holding, spol. s r.o. v konkurze


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Agro Holding, spol. s r.o. v konkurze


Správca konkurznej podstaty Agro Holding, spol. s r.o. v konkurze


Predmet činnosti Agro Holding, spol. s r.o. v konkurze


Kataster Agro Holding, spol. s r.o. v konkurze


Skrátené výkazy Agro Holding, spol. s r.o. v konkurze