Prehľad o organizácii
INKA, spoločnosť s ručením obmedzeným
Radničné nám. 15, 085 01 Bardejov
31735517
2020510206
Nemá
nezistený
21.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3373/P
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod INKA, spoločnosť s ručením obmedzeným


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INKA, spoločnosť s ručením obmedzeným


Konateľ INKA, spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INKA, spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmet činnosti INKA, spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster INKA, spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy INKA, spoločnosť s ručením obmedzeným