Prehľad o organizácii
H.P.plus, s.r.o.
Laborecká 1895/54, 066 01 Humenné
31735533
Nemá
21.10.1996
11.03.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod H.P.plus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie H.P.plus, s.r.o.


Konateľ H.P.plus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. H.P.plus, s.r.o.


Predmet činnosti H.P.plus, s.r.o.


Kataster H.P.plus, s.r.o.