Prehľad o organizácii
KUČERÁK - GASTRO, spoločnosť s ručením obmedzeným Revúca
Železničná 257/19, 050 01 Revúca
31735541
2020722418
Nemá
nezistený
25.10.1996
19.11.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KUČERÁK - GASTRO, spoločnosť s ručením obmedzeným Revúca


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KUČERÁK - GASTRO, spoločnosť s ručením obmedzeným Revúca


Konateľ KUČERÁK - GASTRO, spoločnosť s ručením obmedzeným Revúca


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KUČERÁK - GASTRO, spoločnosť s ručením obmedzeným Revúca


Predmet činnosti KUČERÁK - GASTRO, spoločnosť s ručením obmedzeným Revúca


Kataster KUČERÁK - GASTRO, spoločnosť s ručením obmedzeným Revúca


Skrátené výkazy KUČERÁK - GASTRO, spoločnosť s ručením obmedzeným Revúca