Prehľad o organizácii
FIRMEX- St, s.r.o.
Južná trieda 82, 040 01 Košice
31735550
Nemá
24.10.1996
06.04.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod FIRMEX- St, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FIRMEX- St, s.r.o.


Konateľ FIRMEX- St, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FIRMEX- St, s.r.o.


Predmet činnosti FIRMEX- St, s.r.o.


Kataster FIRMEX- St, s.r.o.