Prehľad o organizácii
AGRO - ŠACA, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou
Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou
31735568
Nemá
25.10.1996
01.07.1999
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AGRO - ŠACA, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGRO - ŠACA, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Konateľ AGRO - ŠACA, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGRO - ŠACA, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Predmet činnosti AGRO - ŠACA, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Kataster AGRO - ŠACA, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou