Prehľad o organizácii
HS SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii
Spišské námestie 3, 040 01 Košice
31735584
2021208607
Nemá
nezistený
25.10.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod HS SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HS SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii


Konateľ HS SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii


Likvidátor HS SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HS SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti HS SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii


Kataster HS SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy HS SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii