Prehľad o organizácii
ŽEMČUCH, spol. s r.o.
Duchnovičova 305, 067 61 Stakčín
31735592
2020512362
Nemá
nezistený
24.10.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ŽEMČUCH, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Tržby ŽEMČUCH, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,27
0,31
n/a
0,29

Zisk pred zdanením ŽEMČUCH, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
transparex.sk

EBITDA ŽEMČUCH, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ŽEMČUCH, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ŽEMČUCH, spol. s r.o.


Konateľ ŽEMČUCH, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ŽEMČUCH, spol. s r.o.


Predmet činnosti ŽEMČUCH, spol. s r.o.


Kataster ŽEMČUCH, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ŽEMČUCH, spol. s r.o.