Prehľad o organizácii
ADIT, s.r.o.
Osloboditeľov 123, Čaňa
31735606
2020496071
SK2020496071
nezistený
24.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8603/V
36,4 tis. €
39,5 %
2023/2022
121 tis. €
72,5 %
2023/2022
0,21
-29,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk ADIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ADIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
18,15
0,68
0,17
3,12

Zisk pred zdanením ADIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ADIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ADIT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ADIT, s.r.o.


Konateľ ADIT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ADIT, s.r.o.


Predmet činnosti ADIT, s.r.o.


Kataster ADIT, s.r.o.


Skrátené výkazy ADIT, s.r.o.