Prehľad o organizácii
ADIT, s.r.o.
Osloboditeľov 123, Čaňa
31735606
2020496071
SK2020496071
nezistený
24.10.1996
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,5
0,54
5,35
7,2 %
31,6 tis. €
-20,7 %
2021/2020
61,3 tis. €
-30,5 %
2021/2020
0,5
84,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ADIT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ADIT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

8,74
0,93
0,07
13,2

Zisk pred zdanením ADIT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ADIT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ADIT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ADIT, s.r.o.


Konateľ ADIT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ADIT, s.r.o.


Predmet činnosti ADIT, s.r.o.


Kataster ADIT, s.r.o.


Skrátené výkazy ADIT, s.r.o.