Prehľad o organizácii
ADIT, s.r.o.
Osloboditeľov 123, Čaňa
31735606
2020496071
SK2020496071
nezistený
24.10.1996
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,29
0,31
5,42
5,7 %
26,1 tis. €
-17,3 %
2022/2021
70,1 tis. €
14,4 %
2022/2021
0,29
-42 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ADIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ADIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
12,67
0,94
0,06
18,42

Zisk pred zdanením ADIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ADIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ADIT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ADIT, s.r.o.


Konateľ ADIT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ADIT, s.r.o.


Predmet činnosti ADIT, s.r.o.


Kataster ADIT, s.r.o.


Skrátené výkazy ADIT, s.r.o.