Prehľad o organizácii
ENGRAM EURO, s.r.o.
Slovenská 54, 080 01 Prešov
31735614
2020719624
Nemá
nezistený
25.10.1996
Sprostr.obch.s rozl.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ENGRAM EURO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ENGRAM EURO, s.r.o.


Konateľ ENGRAM EURO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ENGRAM EURO, s.r.o.


Predmet činnosti ENGRAM EURO, s.r.o.


Kataster ENGRAM EURO, s.r.o.


Skrátené výkazy ENGRAM EURO, s.r.o.