Prehľad o organizácii
Tranzit-EXPORT IMPORT s.r.o.
ul. SNP č.33, 073 01 Sobrance
31735622
2020499976
Nemá
25.10.1996
25.03.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Tranzit-EXPORT IMPORT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Tranzit-EXPORT IMPORT s.r.o.


Konateľ Tranzit-EXPORT IMPORT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Tranzit-EXPORT IMPORT s.r.o.


Predmet činnosti Tranzit-EXPORT IMPORT s.r.o.


Kataster Tranzit-EXPORT IMPORT s.r.o.


Skrátené výkazy Tranzit-EXPORT IMPORT s.r.o.