Prehľad o organizácii
IMAGINE VISION, s.r.o.
Nemčíkova 15592/1, 080 01 Prešov
31735631
2021241651
Nemá
nezistený
25.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3377/P
1,84 tis. €
-69,2 %
2022/2021
15,7 tis. €
-62,5 %
2022/2021
0,03
-74,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk IMAGINE VISION, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby IMAGINE VISION, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
9,12
0,97
0,07
16,47

Zisk pred zdanením IMAGINE VISION, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA IMAGINE VISION, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod IMAGINE VISION, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IMAGINE VISION, s.r.o.


Konateľ IMAGINE VISION, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IMAGINE VISION, s.r.o.


Predmet činnosti IMAGINE VISION, s.r.o.


Kataster IMAGINE VISION, s.r.o.


Skrátené výkazy IMAGINE VISION, s.r.o.