Prehľad o organizácii
IMAGINE VISION, s.r.o.
Masarykova 22, 080 01 Prešov
31735631
2021241651
Nemá
nezistený
25.10.1996
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,1
-0
-13,6 %
5,97 tis. €
3 471,2 %
2021/2020
42 tis. €
0,12
3 115,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk IMAGINE VISION, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby IMAGINE VISION, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

8,84
1,14
0,03
-1,23

Zisk pred zdanením IMAGINE VISION, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA IMAGINE VISION, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod IMAGINE VISION, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IMAGINE VISION, s.r.o.


Konateľ IMAGINE VISION, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IMAGINE VISION, s.r.o.


Predmet činnosti IMAGINE VISION, s.r.o.


Kataster IMAGINE VISION, s.r.o.


Skrátené výkazy IMAGINE VISION, s.r.o.