Prehľad o organizácii
FACHMANN, s.r.o. Košice
Slovenská 26, 040 01 Košice
31735649
2020483388
SK2020483388
1 zamestnanec
24.10.1996
Inšt.kanal,výhrev.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
-0,08
4,81
16 %
-4,59 tis. €
4,5 %
2022/2021
129 tis. €
-8,8 %
2022/2021
-0,07
-30,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk FACHMANN, s.r.o. Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby FACHMANN, s.r.o. Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
8,61
0,84
0,01
5,22

Zisk pred zdanením FACHMANN, s.r.o. Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA FACHMANN, s.r.o. Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FACHMANN, s.r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FACHMANN, s.r.o. Košice


Konateľ FACHMANN, s.r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FACHMANN, s.r.o. Košice


Predmet činnosti FACHMANN, s.r.o. Košice


Kataster FACHMANN, s.r.o. Košice


Skrátené výkazy FACHMANN, s.r.o. Košice