Prehľad o organizácii
FACHMANN, s.r.o. Košice
Slovenská 26, 040 01 Košice
31735649
2020483388
SK2020483388
1 zamestnanec
24.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8607/V
-2,35 tis. €
48,8 %
2023/2022
78,3 tis. €
-39,3 %
2023/2022
-0,06
6,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk FACHMANN, s.r.o. Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby FACHMANN, s.r.o. Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
5,06
0,9
0,09
9,97

Zisk pred zdanením FACHMANN, s.r.o. Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA FACHMANN, s.r.o. Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FACHMANN, s.r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FACHMANN, s.r.o. Košice


Konateľ FACHMANN, s.r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FACHMANN, s.r.o. Košice


Predmet činnosti FACHMANN, s.r.o. Košice


Kataster FACHMANN, s.r.o. Košice


Skrátené výkazy FACHMANN, s.r.o. Košice