Prehľad o organizácii
FACHMANN, s.r.o. Košice
Slovenská 26, 040 01 Košice
31735649
2020483388
SK2020483388
1 zamestnanec
24.10.1996
Inšt.kanal,výhrev.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,07
3,01
21,7 %
-4,8 tis. €
-1 609,7 %
2021/2020
141 tis. €
-28,2 %
2021/2020
-0,05
-2 084,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk FACHMANN, s.r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby FACHMANN, s.r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

10,96
0,78
0,01
3,27

Zisk pred zdanením FACHMANN, s.r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA FACHMANN, s.r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FACHMANN, s.r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FACHMANN, s.r.o. Košice


Konateľ FACHMANN, s.r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FACHMANN, s.r.o. Košice


Predmet činnosti FACHMANN, s.r.o. Košice


Kataster FACHMANN, s.r.o. Košice


Skrátené výkazy FACHMANN, s.r.o. Košice