Prehľad o organizácii
KÁVOMATY, s.r.o.
Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok
31735657
2020512670
SK2020512670
50-99 zamestnancov
24.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3378/P
42,3 tis. €
-69,3 %
2022/2021
5,72 mil. €
18 %
2022/2021
0,02
-73,7 %
2022/2021
697 tis. €
247,1 %
2021/2020
N/A

Zisk KÁVOMATY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby KÁVOMATY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7 mil. €
6,5 mil. €
6 mil. €
5,5 mil. €
5 mil. €
4,5 mil. €
transparex.sk
2,39
0,37
0,04
1

Zisk pred zdanením KÁVOMATY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA KÁVOMATY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KÁVOMATY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KÁVOMATY, s.r.o.


Konateľ KÁVOMATY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KÁVOMATY, s.r.o.


Predmet činnosti KÁVOMATY, s.r.o.


Kataster KÁVOMATY, s.r.o.


Skrátené výkazy KÁVOMATY, s.r.o.