Prehľad o organizácii
KÁVOMATY, s.r.o.
Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok
31735657
2020512670
SK2020512670
50-99 zamestnancov
24.10.1996
Sprostr.obch.s potravin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,14
0,13
55,9 %
138 tis. €
282,9 %
2021/2020
4,85 mil. €
-5,5 %
2021/2020
0,06
284,6 %
2021/2020
697 tis. €
247,1 %
2021/2020
N/A

Zisk KÁVOMATY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby KÁVOMATY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
transparex.sk

2,47
0,44
0,03
1,12

Zisk pred zdanením KÁVOMATY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA KÁVOMATY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KÁVOMATY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KÁVOMATY, s.r.o.


Konateľ KÁVOMATY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KÁVOMATY, s.r.o.


Predmet činnosti KÁVOMATY, s.r.o.


Kataster KÁVOMATY, s.r.o.


Skrátené výkazy KÁVOMATY, s.r.o.