Prehľad o organizácii
JOAN, spol. s r.o.
Koceľova 832/9, 900 26 Slovenský Grob
31735673
2020979686
Nemá
1 zamestnanec
24.10.1996
Výroba spodnej bielizne
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,22
0,23
23,36
4,3 %
17,1 tis. €
42,1 %
2021/2020
33 tis. €
30,5 %
2021/2020
0,22
19,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk JOAN, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby JOAN, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

15,18
0,96
n/a
23,36

Zisk pred zdanením JOAN, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA JOAN, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod JOAN, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JOAN, spol. s r.o.


Konateľ JOAN, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JOAN, spol. s r.o.


Predmet činnosti JOAN, spol. s r.o.


Kataster JOAN, spol. s r.o.


Skrátené výkazy JOAN, spol. s r.o.