Prehľad o organizácii
JOAN, spol. s r.o.
Koceľova 832/9, 900 26 Slovenský Grob
31735673
2020979686
Nemá
1 zamestnanec
24.10.1996
Výroba spodnej bielizne
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,2
0,21
26
3,8 %
14,3 tis. €
-16,5 %
2022/2021
30,1 tis. €
-8,9 %
2022/2021
0,2
-7,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk JOAN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
transparex.sk

Tržby JOAN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
34 tis. €
32 tis. €
30 tis. €
28 tis. €
26 tis. €
24 tis. €
transparex.sk
13,76
0,96
n/a
26

Zisk pred zdanením JOAN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA JOAN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod JOAN, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JOAN, spol. s r.o.


Konateľ JOAN, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JOAN, spol. s r.o.


Predmet činnosti JOAN, spol. s r.o.


Kataster JOAN, spol. s r.o.


Skrátené výkazy JOAN, spol. s r.o.