Prehľad o organizácii
JOAN, spol. s r.o.
Koceľova 832/9, 900 26 Slovenský Grob
31735673
2020979686
Nemá
1 zamestnanec
24.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 158550/B
15,2 tis. €
6,1 %
2023/2022
34 tis. €
12,9 %
2023/2022
0,2
1,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk JOAN, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
transparex.sk

Tržby JOAN, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
34 tis. €
32 tis. €
30 tis. €
28 tis. €
26 tis. €
24 tis. €
transparex.sk
14
0,93
n/a
14,87

Zisk pred zdanením JOAN, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA JOAN, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JOAN, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JOAN, spol. s r.o.


Konateľ JOAN, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JOAN, spol. s r.o.


Predmet činnosti JOAN, spol. s r.o.


Kataster JOAN, spol. s r.o.


Skrátené výkazy JOAN, spol. s r.o.