Prehľad o organizácii
ALFA METAL, družstvo v likvidácii
Železničiarska 1, Veľký Šariš
31735681
2020543932
Nemá
nezistený
24.10.1996
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ALFA METAL, družstvo v likvidácii


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby ALFA METAL, družstvo v likvidácii


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,64
n/a
2,78

Zisk pred zdanením ALFA METAL, družstvo v likvidácii


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA ALFA METAL, družstvo v likvidácii


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ALFA METAL, družstvo v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALFA METAL, družstvo v likvidácii


Likvidátor ALFA METAL, družstvo v likvidácii


Predstavenstvo ALFA METAL, družstvo v likvidácii


Predmet činnosti ALFA METAL, družstvo v likvidácii


Kataster ALFA METAL, družstvo v likvidácii


Skrátené výkazy ALFA METAL, družstvo v likvidácii