Prehľad o organizácii
GAZ, s.r.o., Košice
Muškátova 28, 040 11 Košice
31735690
2020930406
Nemá
nezistený
24.10.1996
02.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod GAZ, s.r.o., Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GAZ, s.r.o., Košice


Konateľ GAZ, s.r.o., Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GAZ, s.r.o., Košice


Predmet činnosti GAZ, s.r.o., Košice


Kataster GAZ, s.r.o., Košice


Skrátené výkazy GAZ, s.r.o., Košice