Prehľad o organizácii
ZANA SPORT, s.r.o.
ul. Boženy Němcovej , športový areál, 093 01 Vranov nad Topľou
31735703
2020629512
Nemá
nezistený
24.10.1996
Výroba šport.potrieb
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ZANA SPORT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby ZANA SPORT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením ZANA SPORT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA ZANA SPORT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ZANA SPORT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZANA SPORT, s.r.o.


Konateľ ZANA SPORT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZANA SPORT, s.r.o.


Predmet činnosti ZANA SPORT, s.r.o.


Kataster ZANA SPORT, s.r.o.


Skrátené výkazy ZANA SPORT, s.r.o.