Prehľad o organizácii
KA & BA, s.r.o.
Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov
31735711
2020543943
Nemá
nezistený
25.10.1996
12.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod KA & BA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KA & BA, s.r.o.


Konateľ KA & BA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KA & BA, s.r.o.


Predmet činnosti KA & BA, s.r.o.


Kataster KA & BA, s.r.o.


Skrátené výkazy KA & BA, s.r.o.