Prehľad o organizácii
PENZIÓN - PODHÁJ, s.r.o.
Scherffelova č. 16, 058 01 Poprad
31735720
Nemá
24.10.1996
23.07.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PENZIÓN - PODHÁJ, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PENZIÓN - PODHÁJ, s.r.o.


Konateľ PENZIÓN - PODHÁJ, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PENZIÓN - PODHÁJ, s.r.o.


Predmet činnosti PENZIÓN - PODHÁJ, s.r.o.


Kataster PENZIÓN - PODHÁJ, s.r.o.