Prehľad o organizácii
SPARK GRUP s.r.o.
Bardejovská 2, 080 06 Ľubotice
31735754
2020511735
Nemá
nezistený
25.10.1996
04.12.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,37
0
99,7 %
4,06 tis. €
2,84 mil. €
0
N/A
N/A

Zisk SPARK GRUP s.r.o.


2014
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby SPARK GRUP s.r.o.


2014
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
n/a
0
0,93
1

Zisk pred zdanením SPARK GRUP s.r.o.


2014
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA SPARK GRUP s.r.o.


2014
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SPARK GRUP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SPARK GRUP s.r.o.


Konateľ SPARK GRUP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SPARK GRUP s.r.o.


Predmet činnosti SPARK GRUP s.r.o.


Kataster SPARK GRUP s.r.o.


Skrátené výkazy SPARK GRUP s.r.o.