Prehľad o organizácii
MERKUR TRADING, spol. s r.o.
Duklianska 14, 085 01 Bardejov
31735762
2020695985
Nemá
nezistený
21.10.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MERKUR TRADING, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MERKUR TRADING, spol. s r.o.


Konateľ MERKUR TRADING, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MERKUR TRADING, spol. s r.o.


Predmet činnosti MERKUR TRADING, spol. s r.o.


Kataster MERKUR TRADING, spol. s r.o.


Skrátené výkazy MERKUR TRADING, spol. s r.o.