Prehľad o organizácii
SATRAN, spol. s r.o.
Nám. Slobody 47, 083 01 Sabinov
31735771
2020722594
Nemá
nezistený
23.10.1996
22.09.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SATRAN, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SATRAN, spol. s r.o.


Konateľ SATRAN, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SATRAN, spol. s r.o.


Predmet činnosti SATRAN, spol. s r.o.


Kataster SATRAN, spol. s r.o.


Skrátené výkazy SATRAN, spol. s r.o.