Prehľad o organizácii
SKI CLUB PLEJSY, s.r.o.
Hlavná 24, 053 42 Krompachy
31735789
2021263607
Nemá
04.11.1996
18.02.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SKI CLUB PLEJSY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SKI CLUB PLEJSY, s.r.o.


Konateľ SKI CLUB PLEJSY, s.r.o.


Člen dozorného orgánu SKI CLUB PLEJSY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SKI CLUB PLEJSY, s.r.o.


Predmet činnosti SKI CLUB PLEJSY, s.r.o.


Kataster SKI CLUB PLEJSY, s.r.o.


Skrátené výkazy SKI CLUB PLEJSY, s.r.o.