Prehľad o organizácii
E-is-W, s.r.o.
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
31735797
2020510228
SK2020510228
3-4 zamestnanci
05.11.1996
Predaj elektriny
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,42
0,22
0,14
293,8 %
-42,7 tis. €
-174,4 %
2021/2020
187 tis. €
-28 %
2021/2020
-0,42
-180,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk E-is-W, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby E-is-W, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

-2,99
-1,94
0,19
0,3

Zisk pred zdanením E-is-W, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA E-is-W, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod E-is-W, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie E-is-W, s.r.o.


Konateľ E-is-W, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. E-is-W, s.r.o.


Predmet činnosti E-is-W, s.r.o.


Kataster E-is-W, s.r.o.


Skrátené výkazy E-is-W, s.r.o.