Prehľad o organizácii
E-is-W, s.r.o.
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
31735797
2020510228
SK2020510228
3-4 zamestnanci
05.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 33734/B
-63,1 tis. €
-47,7 %
2022/2021
128 tis. €
-31,6 %
2022/2021
-0,71
-70,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk E-is-W, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby E-is-W, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
-3,94
-2,95
0,34
0,26

Zisk pred zdanením E-is-W, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA E-is-W, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod E-is-W, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie E-is-W, s.r.o.


Konateľ E-is-W, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. E-is-W, s.r.o.


Predmet činnosti E-is-W, s.r.o.


Kataster E-is-W, s.r.o.


Skrátené výkazy E-is-W, s.r.o.