Prehľad o organizácii
Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii
Pod hájom 10, 080 06 Prešov-Ľubotice
31735801
Nemá
05.11.1996
14.11.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii


Konateľ Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii


Likvidátor Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii


Predmet činnosti Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii


Kataster Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii