Prehľad o organizácii
Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii
Pod hájom 10, 080 06 Prešov-Ľubotice
31735801
Nemá
05.11.1996
14.11.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii


Konateľ Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii


Likvidátor Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii


Predmet činnosti Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii


Kataster Z.P.V., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov-Ľubotice v likvidácii