Prehľad o organizácii
POĽNOSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov v likvidácii
Jonáša Záborského 1760, 075 01 Trebišov
31735819
2020507742
Nemá
nezistený
05.11.1996
14.11.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
3 €
N/A
1
N/A
N/A

Zisk POĽNOSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov v likvidácii


2015
5 €
4 €
3 €
2 €
1 €
0 €
transparex.sk

Tržby POĽNOSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov v likvidácii


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením POĽNOSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov v likvidácii


2015
5 €
4 €
3 €
2 €
1 €
0 €
transparex.sk

EBITDA POĽNOSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov v likvidácii


2015
5 €
4 €
3 €
2 €
1 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod POĽNOSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie POĽNOSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov v likvidácii


Konateľ POĽNOSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov v likvidácii


Likvidátor POĽNOSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. POĽNOSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov v likvidácii


Predmet činnosti POĽNOSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov v likvidácii


Kataster POĽNOSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov v likvidácii


Skrátené výkazy POĽNOSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov v likvidácii