Prehľad o organizácii
VEŽA, akciová spoločnosť Košice v likvidácii
Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
31735827
Nemá
05.11.1996
18.12.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VEŽA, akciová spoločnosť Košice v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VEŽA, akciová spoločnosť Košice v likvidácii


Likvidátor VEŽA, akciová spoločnosť Košice v likvidácii


Predstavenstvo VEŽA, akciová spoločnosť Košice v likvidácii


Člen dozorného orgánu VEŽA, akciová spoločnosť Košice v likvidácii


Predmet činnosti VEŽA, akciová spoločnosť Košice v likvidácii


Kataster VEŽA, akciová spoločnosť Košice v likvidácii