Prehľad o organizácii
Košické STAVIVÁ spol. s r.o.
Pražská 2, 040 11 Košice
31735835
Nemá
05.11.1996
28.09.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Košické STAVIVÁ spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Košické STAVIVÁ spol. s r.o.


Konateľ Košické STAVIVÁ spol. s r.o.


Štatutárny orgán Košické STAVIVÁ spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Košické STAVIVÁ spol. s r.o.


Predmet činnosti Košické STAVIVÁ spol. s r.o.


Kataster Košické STAVIVÁ spol. s r.o.