Prehľad o organizácii
REALFIN, s.r.o. v likvidácii
Osloboditeľov 123, 044 14 Čaňa
31735843
2021245633
Nemá
nezistený
25.10.1996
19.01.2024
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-64 €
N/A
-0
N/A
N/A

Zisk REALFIN, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
transparex.sk

Tržby REALFIN, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
2,01
0,43
n/a
1,63

Zisk pred zdanením REALFIN, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
transparex.sk

EBITDA REALFIN, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod REALFIN, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REALFIN, s.r.o. v likvidácii


Konateľ REALFIN, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor REALFIN, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REALFIN, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti REALFIN, s.r.o. v likvidácii


Kataster REALFIN, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy REALFIN, s.r.o. v likvidácii